About Kate

my bio..
การศึกษา : ปริญญาตรี /บริหารธุรกิจ การตลาด
ประสบการณ์ทำงาน : ทำงาน project controlling ให้กับบริษัทเอกชนของเยอรมัน 10 ปี,
ร่วมก่อตั้งบริษัท enterprise group กับหุ้นส่วนนักธุรกิจชาวอเมริกา ทำธุรกิจร้านเบเกอรี่ ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุด 2 ปี
ปัจจุบัน เป็นแม่บ้าน และ มีร้านขายส่งเบเกอรี่ของตัวเอง ชื่อร้าน ฮังกี้แบร์ Hungry Bear
สถานภาพ แต่งงานแล้ว สามี รับเป็นที่ปรึกษาวางระบบคอมพิวเตอร์ และ มีบุตรสาวสองคน

300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001   642-999   350-080   MB2-712   400-051   C2150-606   1Z0-434   1Z0-146   C2090-919   C9560-655   642-64   100-101   CQE   CSSLP   200-125   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-075   300-115   AWS-SYSOPS   640-692   640-911   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   000-089   000-105   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410