my bio..
การศึกษา : ปริญญาตรี /บริหารธุรกิจ การตลาด
ประสบการณ์ทำงาน : ทำงาน project controlling ให้กับบริษัทเอกชนของเยอรมัน 10 ปี,
ร่วมก่อตั้งบริษัท enterprise group กับหุ้นส่วนนักธุรกิจชาวอเมริกา ทำธุรกิจร้านเบเกอรี่ ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุด 2 ปี
ปัจจุบัน เป็นแม่บ้าน และ มีร้านขายส่งเบเกอรี่ของตัวเอง ชื่อร้าน ฮังกี้แบร์ Hungry Bear
สถานภาพ แต่งงานแล้ว สามี รับเป็นที่ปรึกษาวางระบบคอมพิวเตอร์ และ มีบุตรสาวสองคน