Class Basic roll Cake

คลาสสอนทำโรลเค้ก 5รสชาติ ราคา 2,500 บาท สอบถามได้ที่ line id:katemade

เค้กกาแฟ หรือ ครีมโรลกาแฟ

เค้กม็อคค่า หรือ ครีมโรลม็อคค่า

เค้กโรลเคลือบชอคโกแล็ต

300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001   642-999   350-080   MB2-712   400-051   C2150-606   1Z0-434   1Z0-146   C2090-919   C9560-655   642-64   100-101   CQE   CSSLP   200-125   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-075   300-115   AWS-SYSOPS   640-692   640-911   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   000-089   000-105   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410